top of page

מפעל פניציה

ישראל, אזור תעשייה ציפורית

במפעל פניציה הותקנו מצלמות לבקרת תהליכי ייצור הזכוכית. פס הייצור כולל השגחה על רובוטים אוטומטיים להרמת הזכוכית, פעילות של עובדים, אזורי האריזה והשינוע על פני פס הייצור.
 

Art-Media

Imagination at Work

bottom of page